Schooltoeslag

 

Kinderen die kleuteronderwijs, lager of secundair onderwijs volgen in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende, gesubsidieerde of gefinancierde onderwijsinstelling kunnen jaarlijks een schooltoeslag krijgen als ze aan de voorwaarden voldoen.

 

Krijgt een kind al een Groeipakket? Dan ontvangt het de schooltoeslag automatisch als het er recht op heeft. Er is geen aanvraag nodig. We betalen de schooltoeslag tussen september en december. Dat gebeurt één keer per schooljaar. Het bedrag hangt af van het gezinsinkomen en de gezinssamenstelling.

 

Ook studenten HBO5 Verpleegkunde en leerlingen in het buitengewoon onderwijs die ouder zijn dan 25 jaar kunnen in aanmerking komen. Zij nemen best zo snel mogelijk contact op met een van de vijf uitbetalers van het Groeipakket (formulier opstart onderzoek schooltoeslag).

 

Voor een studietoelage hoger onderwijs moeten studenten nog altijd zelf een aanvraag doen bij de afdeling Studietoelagen van het Ministerie van Onderwijs.

 

Lees meer over de voorwaarden en toekenning van de schooltoeslag op www.schooltoeslagen.be

 

Lees wat te doen als een kind niet in Vlaanderen woont maar wel les volgt in een erkende Vlaamse school. Bijvoorbeeld een Brussels kind dat naar een Nederlandstalige school gaat.

 

Heb je nog vragen?

Neem contact op via ons contactformulier of via info@groeipakket.be.

 

Alle informatie staat ook verzameld op www.schooltoeslagen.be